Σάββατο, Φεβρουάριος 24, 2018

Όλες οι εκπομπές

Η Ειρήνη Αναγνώστου και ο Αντώνης Κουνέλης σε αυτή την εκπομπή εγγράφονται στην online-εφαρμογή prezi και δημιουργούν μία πολύ εντυπωσιακή μη-γραμμική παρουσίαση, την οποία τροποποιούν, αναλύοντας μας αρκετές από τις δυνατότητες που μας δίνει η εφαρμογή αυτή.

 
Scroll to top