Κυριακή, Δεκέμβριος 17, 2017

Google Drive - Εκπομπή 84 - 07/12/2012

Με αφορμή την ενσωμάτωση της υπηρεσίας Google Docs στο Google Drive, η Ειρήνη Αναγνώστου και ο Αντώνης Κουνέλης μας παρουσιάζουν τις δυνατότητες της νέας υπηρεσίας της Google. Αναλύονται η κοινή επεξεργασία ενός εγγράφου κειμένου , η δημιουργία ενός ερωτηματολόγιου με τη βοήθεια μιας φόρμας αλλά και η δυνατότητα συγχρονισμού των εγγράφων μας.

Scroll to top