Σάββατο, Φεβρουάριος 24, 2018

iRECYCLE - Εκπομπή 71 - 10/03/2012

Το iRECYCLE είναι μία κίνηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, που σκοπό έχει να εξοπλίσει με Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό όσα από τα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. δεν έχουν επαρκείς υποδομές Πληροφορικής, συλλέγοντας παλαιούς Η/Υ και εξοπλισμό από αυτούς που δεν τους χρειάζονται, επισκευάζοντάς τους αν δεν είναι λειτουργικοί και προωθώντας τους. Σε αυτή την εκπομπή η Ειρήνη Αναγνώστου και ο Αντώνης Κουνέλης μας παρουσιάζουν το iRECYCLE.gr και μας αναλύουν πως μπορούμε κι εμείς να συνδράμουμε σε αυτή τη κοινωνική ανακύκλωση Η/Υ, όπως λέγεται.

Scroll to top