Κυριακή, Δεκέμβριος 17, 2017

Διαδραστικοί Πίνακες στα Γυμνάσια - Εκπομπή 55 - 05/11/2011

Κατά πόσο διευκολύνουν οι διαδραστικοί πίνακες την διαδικασία της διδασκαλίας; Τι δυνατότητες δίνουν στους καθηγητές, που παλαιότερα φάνταζαν ακατόρθωτες; Πόσο πιο ελκυστικό, ενδιαφέρον και κατανοητό γίνεται το μάθημα στα παιδιά; Η Ειρήνη κι ο Αντώνης επισκέφθηκαν σχολεία της Χίου, της Μυτιλήνης και της Ρόδου, προκείμενου να πάρουν απαντήσεις σ' αυτά αλλά και σε άλλα ερωτήματα, από τους ίδιους τους χρήστες των διαδραστικών πινάκων, δηλαδή τους καθηγητές και τους μαθητές, οι εντυπώσεις των οποίων όπως θα παρακολουθήσετε σε αυτή την εκπομπή είναι οι καλύτερες.

Scroll to top