Σάββατο, Φεβρουάριος 24, 2018

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση - Εκπομπή 51 - 08/10/2011

Ο όρος «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση» ερμηνεύει την παραγωγή, διακίνηση και έλεγχο των ιατρικών συνταγών και των παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις, με τη χρήση τεχνολογίας Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών. Η Ειρήνη και ο Αντώνης σε αυτή την εκπομπή μας παρουσιάζουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες e-syntagografisi.gr και e-diagnosis.gr , το νέο τρόπο έκδοσης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών εξετάσεων, καθώς και τις απόψεις εκπροσώπων ιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων για τα νέα αυτά δεδομένα στο χώρο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Scroll to top